Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh
Ngày cập nhật 16/01/2024
STT Tên tài liệu Mô tả Tập tin Ngày đăng
1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024   15/01/2024
2 Báo cáo đánh giá kết quả năm 2023, định hướng nhiệm vụ năm 2024   17/01/2024

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày