Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức - Đợt 2 năm 2022
Ngày cập nhật 16/02/2023
Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức - Đợt 2 năm 2022

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức - Đợt 2 năm 2022: (Theo file đính kèm)

2. Tài liệu ôn tập: niêm yết tại trụ sở Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh từ ngày 15/02/2023

3. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Hội trường tầng 3 – Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, số 36 Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, tp Huế.

4. Thời gian phỏng vấn xét tuyển: 08 giờ 00 phút ngày  24/02/2023.

5. Hình thức thi: phỏng vấn xét tuyển

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức - Đợt 2 năm 2022 được biết và thực hiện theo các nội dung trên./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày