Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

 

 

Tư vấn dự án
Ngày cập nhật 25/06/2019

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh chuyên cung cấp các dịch vụ Tư vấn quản lý các dự án thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, bưu chính, viễn thông:

Tư vấn giải pháp về xây dựng hạ tầng mạng máy tính LAN, WAN; Tư vấn giải pháp về thiết bị giám sát, an ninh.

Lập dự án, đề cương và dự toán chi tiết cho các dự án thông tin và truyền thông khối cơ quan nhà nước, khối doanh nghiệp.

Tư vấn các giải pháp dịch vụ trực tuyến, giải pháp Portal, giải pháp ứng dụng website trên điện thoại di động…

Tư vấn thẩm tra, giám sát các chương trình, công trình, dự án, đề án về lĩnh vực thông tin và truyền thông.   

Với nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong công tác tư vấn dự án công nghệ thông tin. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng giải pháp tư vấn tốt, hiệu quả đầu tư cao và theo đúng quy định của pháp luật nhà nước.

Một số dự án tiêu biểu Trung tâm đã thực hiện tư vấn:

+ Xây dựng Website và cơ sở dữ liệu chuyên ngành các Sở, Ban, Ngành tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Xây dựng Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Kết nối WAN đến các phòng thuộc Huyện tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Xây dựng phần mềm cấp giấy phép xây dựng sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Xây dựng phần mềm lưu trữ thông tin thi đua, khen thưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Xây dựng hệ thống xác thực tập trung cho các phần mềm tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Xây dựng phần mềm quản lý và sử dụng con dấu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Xây dựng phần mềm hệ thống đăng ký kinh doanh cấp huyện sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Triển khai phần mềm thông tin và công khai dịch vụ công trên địa bàn thành phố Huế.

+ Dự án Hoàn thiện Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên huế giai đoạn 2018-2020

+ Dự án Phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020

+ Xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành ĐTTM giai đoạn 1

+ Xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành ĐTTM giai đoạn 2

Và một số dự án khác…

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.

36 Phạm Văn Đồng, P. Vỹ Dạ, Tp Huế

Email: hueioc@thuathienhue.gov.vn

Website: http://ioc.thuathienhue.gov.vn

Số điện thoại: 0234.3933434

Hoặc liên hệ trực tiếp:

Nguyễn Quang Phúc – Di động: 0914 162729

Nguyễn Thị Mỹ Trâm – Di động: 0933 283873

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tư vấn dự án
Ngày cập nhật 25/06/2019

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh chuyên cung cấp các dịch vụ Tư vấn quản lý các dự án thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, bưu chính, viễn thông:

Tư vấn giải pháp về xây dựng hạ tầng mạng máy tính LAN, WAN; Tư vấn giải pháp về thiết bị giám sát, an ninh.

Lập dự án, đề cương và dự toán chi tiết cho các dự án thông tin và truyền thông khối cơ quan nhà nước, khối doanh nghiệp.

Tư vấn các giải pháp dịch vụ trực tuyến, giải pháp Portal, giải pháp ứng dụng website trên điện thoại di động…

Tư vấn thẩm tra, giám sát các chương trình, công trình, dự án, đề án về lĩnh vực thông tin và truyền thông.   

Với nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong công tác tư vấn dự án công nghệ thông tin. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng giải pháp tư vấn tốt, hiệu quả đầu tư cao và theo đúng quy định của pháp luật nhà nước.

Một số dự án tiêu biểu Trung tâm đã thực hiện tư vấn:

+ Xây dựng Website và cơ sở dữ liệu chuyên ngành các Sở, Ban, Ngành tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Xây dựng Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Kết nối WAN đến các phòng thuộc Huyện tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Xây dựng phần mềm cấp giấy phép xây dựng sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Xây dựng phần mềm lưu trữ thông tin thi đua, khen thưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Xây dựng hệ thống xác thực tập trung cho các phần mềm tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Xây dựng phần mềm quản lý và sử dụng con dấu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Xây dựng phần mềm hệ thống đăng ký kinh doanh cấp huyện sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Triển khai phần mềm thông tin và công khai dịch vụ công trên địa bàn thành phố Huế.

+ Dự án Hoàn thiện Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên huế giai đoạn 2018-2020

+ Dự án Phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020

+ Xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành ĐTTM giai đoạn 1

+ Xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành ĐTTM giai đoạn 2

Và một số dự án khác…

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.

36 Phạm Văn Đồng, P. Vỹ Dạ, Tp Huế

Email: hueioc@thuathienhue.gov.vn

Website: http://ioc.thuathienhue.gov.vn

Số điện thoại: 0234.3933434

Hoặc liên hệ trực tiếp:

Nguyễn Quang Phúc – Di động: 0914 162729

Nguyễn Thị Mỹ Trâm – Di động: 0933 283873

Các tin khác
Xem tin theo ngày