Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo từ Trung tâm
Căn cứ kết quả chấm phỏng vấn vòng 2 ngày 05/7/2022, và Quyết định số 2145/QĐ-STTTT ngày 26/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Giám sát, điều...
​Ngày 24/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch 1173/KH-STTTT tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh năm 2022.
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo về việc tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh như sau:
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn cách ly dành cho người đến/ trở về tỉnh Thừa Thiên Huế. (Theo công văn số: 70/BCĐ-YT ngày 07/01/2022 của BCĐ PCD COVID-19 tỉnh)
Các bài khác
Xem tin theo ngày