Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo từ Trung tâm
Ngày 30/01/2024, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh ban hành Quyết định số 20/QĐ-HueIOC Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Trung tâm Giám sát,...
Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Trung tâm từ tháng 01/2024 đến tháng 06/2024, cụ thể như sau:
Căn cứ kết quả chấm phỏng vấn vòng 2 ngày 24/02/2023, và Quyết định số 551/QĐ-STTTT ngày 10/3/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Giám sát, điều...
Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức - Đợt 2 năm 2022
​Ngày 15/12/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch 2969/KH-STTTT về việc Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh - Đợt 2 năm 2022.
Căn cứ kết quả chấm phỏng vấn vòng 2 ngày 05/7/2022, và Quyết định số 2145/QĐ-STTTT ngày 26/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Giám sát, điều...
​Ngày 24/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch 1173/KH-STTTT tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh năm 2022.
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo về việc tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh như sau:
Các bài khác
Xem tin theo ngày