Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả tuyển dụng - Đợt 2, năm 2022
Ngày cập nhật 14/03/2023

Căn cứ kết quả chấm phỏng vấn vòng 2 ngày 24/02/2023, và Quyết định số 551/QĐ-STTTT ngày 10/3/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh – Đợt 2, năm 2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả xét tuyển viên chức  – Đợt 2, năm 2022 như sau:

I. Vị trí Giám sát, điều hành đô thị thông minh: 03 chỉ tiêu tuyển dụng 
Thí sinh trúng tuyển: Bà Nguyễn Thị Hương, cử nhân Văn học
                                  Ông Hoàng Thành Đoàn, cử nhân Luật
                                  Ông Nguyễn Trần Ngọc Bảo Kiên, cử nhân Kinh tế
II. Vị trí Hạ tầng: 01 chỉ tiêu tuyển dụng 
Thí sinh trúng tuyển: Ông Nguyễn Khắc Tuấn Vũ, cử nhân CNTT
III. Vị trí Công nghệ thông tin: 02 chỉ tiêu tuyển dụng 
Thí sinh trúng tuyển: Ông Nguyễn Đình Văn, cử nhân Địa lý tự nhiên
                                  Ông Đinh Trường Toàn, cử nhân CNTT
Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo đúng quy định tại Điều 7, Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
Mọi thông tin xin gửi bằng văn bản về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.
Địa chỉ: 36 Phạm Văn Đồng, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế.
Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm thông báo để các thí sinh dự xét tuyển được rõ./.
Tập tin đính kèm:
Phòng Hành chính - Dịch vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày