Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả tuyển dụng năm 2022
Ngày cập nhật 12/10/2022

Căn cứ kết quả chấm phỏng vấn vòng 2 ngày 05/7/2022, và Quyết định số 2145/QĐ-STTTT ngày 26/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 như sau:

I. Vị trí Truyền thông: 01 chỉ tiêu tuyển dụng 
Thí sinh trúng tuyển: Bà Nguyễn Thị Loan, cử nhân Mỹ thuật ứng dụng
II. Vị trí Giám sát, điều hành đô thị thông minh: 01 chỉ tiêu tuyển dụng 
Thí sinh trúng tuyển: Bà Ma Bảo Ngọc, cử nhân Báo chí.
III. Vị trí Công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu tuyển dụng 
Thí sinh trúng tuyển: Ông Lê Văn Hòa, cử nhân Sư phạm Tin học
Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo đúng quy định tại Điều 7, Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
Mọi thông tin xin gửi bằng văn bản về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.
Địa chỉ: 36 Phạm Văn Đồng, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế.
Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm thông báo để các thí sinh dự xét tuyển được rõ./.
 
Tập tin đính kèm:
Phòng Hành chính - Dịch vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày