Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo tuyển dụng - Đợt 2 năm 2021
Ngày cập nhật 13/08/2021

Ngày 07/8/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch 1739/KH-STTTT tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh – Đợt 2 năm 2021. 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu (Chi tiết tại file đính kèm)

a/ Vị trí: Giám sát, điều hành đô thị thông minh, số lượng: 01 chỉ tiêu;

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tiếng Anh.

b/ Vị trí Hạ tầng, số lượng: 02 chỉ tiêu;

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành công nghệ thông tin; Ưu tiên người có chứng chỉ CCNA, CEH (hoặc các chứng chỉ về An toàn thông tin hoặc tương đương).

c/ Vị trí Công nghệ thông tin, số lượng: 02 chỉ tiêu;

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin; Có khả năng lập trình ASP Net và App Flutter; ưu tiên người có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực lập trình ASP Net và App Flutter.

(Không hoàn trả lại hồ sơ nếu không đạt yêu cầu).

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: đến hết ngày 09/09/2021

- Địa điểm: Phòng Hành chính – Dịch vụ - Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, 36 Phạm Văn Đồng, tp Huế, tỉnh TTH. ĐT: 02343 896555.

Phòng Hành chính - Dịch vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày