Tìm kiếm
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
8 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
132/2013/NÐ-CP16/10/201302/12/2013xNghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
72/2013/NÐ-CP15/07/201301/09/2013xQuản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
1958/QÐ -UBND27/10/201227/10/2012xThành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
87/2012/NÐ-CP23/10/201223/10/2012xQuy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
11/2012/TT-BTTTT17/07/201217/07/2012xQuy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
24/2011/TT-BTTTT20/09/201120/09/2011xQuy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
43/2011/NÐ-CP13/06/201113/06/2011xQuy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
25/2010/TT-BTTTT15/11/201015/11/2010xQuy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước