Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
17 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
29/CT-UBND27/12/202127/12/2021xCHỈ THỊ Về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh
14-NQ/TU08/12/202108/12/2021xHỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XVI về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
3128 /QÐ-UBND30/11/202130/11/2021xCông bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
3071/QÐ-UBND26/11/202126/11/2021xBan hành Hướng dẫn kỹ thuật tích hợp ứng dụng vào ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh Hue-S
71/2021/QÐ-UBND26/11/202106/12/2021xBan hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3043/QÐ-UBND22/11/202122/11/2021xBan hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền số các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế
2861/QÐ-UBND08/11/202108/11/2021xSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ chỉ số và cách thức triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
96/NQ-HÐND14/10/202114/10/2021xVề chủ trương đầu tư dự án Triển khai chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế
62/2021/QÐ-UBND04/10/202115/10/2021xBan hành Quy định Quản lý, vận hành và tích hợp ứng dụng Hue-S
132/2013/NÐ-CP16/10/201302/12/2013xNghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2