Tìm kiếm
Từ ngày 30/5/2024 sẽ chuyển đổi phương thức đăng nhập Hue-S bằng VNeID
Ngày cập nhật 29/05/2024

Với mục tiêu tạo sự thuận tiện, thống nhất, đảm bảo quyền lợi và an toàn thông tin cho người dân, từ ngày 30/5/2024 tất cả các tài khoản đăng nhập Hue-S và các ứng dụng do nhà nước cung cấp cho người dân đều chuyển đổi thống nhất qua tài khoản định danh điện tử (VNeID).

 

Sau khi kích hoạt, các hoạt động đăng nhập tài khoản vào Hue-S và các ứng dụng khác đều được điều hướng và thực hiện đăng nhập thống nhất qua ứng dụng VNeID.

Lợi ích mang lại:

- Người dân chỉ cần 1 tài khoản định danh điện tử (VNeID) là sử dụng được cho tất cả các ứng dụng do cơ quan nhà nước cung cấp thay vì phải quản lý nhiều tài khoản như trước đây.

- Kỹ năng quản lý và làm chủ tài khoản đều được tập trung thống nhất qua ứng dụng VNeID thay cho các ứng dụng khác.

- Thông tin chính thống, được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ đó ngăn chặn, hạn chế các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

- Đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và an toàn thông tin mạng cho người dân trên không gian mạng.

- Đảm bảo quyền lợi người dân trước các dịch vụ do nhà nước cung cấp hoặc liên kết với doanh nghiệp cung cấp qua Hue-S.

Tài liệu hướng dẫn: https://bit.ly/4dSR0XL

 

P.GSTTM&TT
Các tin khác
Xem tin theo ngày