Tìm kiếm
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh
Ngày cập nhật 02/02/2024
Ngày 30/01/2024, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh ban hành Quyết định số 20/QĐ-HueIOC Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.
Vui lòng xem file đính kèm./.
 
Tập tin đính kèm:
Phòng Hành chính - Dịch vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày