Tìm kiếm
Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng đầu năm 2024
Ngày cập nhật 29/01/2024

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Trung tâm từ tháng 01/2024 đến tháng 06/2024, cụ thể như sau:

 Tháng tiếp

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

Tháng 01/2024

16/01/2024

Đ/c Bùi Hoàng Minh - Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh

Phòng tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ: số 36 Phạm Văn Đồng,

phường Vỹ Dạ, thành phố Huế)

 

Tháng 02/2024

16/02/2024

Đ/c Bùi Hoàng Minh - Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh

Tháng 3/2024

15/03/2024

Đ/c Bùi Hoàng Minh - Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh

Tháng 4/2024

16/04/2024

Đ/c Bùi Hoàng Minh - Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh

Tháng 5/2024

15/05/2024

Đ/c Bùi Hoàng Minh - Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh

Tháng 6/2024

14/06/2024

Đ/c Bùi Hoàng Minh - Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày