Tìm kiếm
Đảm bảo 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNEID
Ngày cập nhật 31/03/2023

Đó là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Nguyễn Văn Phương tại Công văn số 44/BCĐ-KN2 ngày 25/3/2023 về việc đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNEID.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan đảm bảo 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNEID. Trong đó, mỗi cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đảm bảo 80% người bệnh đã được cấp căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử quốc gia mức độ 2, thực hiện khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNEID.


Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành chuyển danh sách thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chưa được xác thực đúng thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh (qua Công an tỉnh – cơ quan thường trực Đề án 06 tỉnh) theo danh sách được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống kê. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác minh, làm sạch thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo yêu cầu tại Công văn số 1102/TCTTKĐA ngày 24/02/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ.


Công văn nêu rõ, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai tiếp đón người bệnh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân có gắn chip hoặc ứng dụng VNEID thay cho thẻ Bảo hiểm y tế giấy theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 12590/UBND-KN2 ngày 28/11/2022. Xem xét tính cần thiết, chuẩn bị các điều kiện hạ tầng kỹ thuật (nâng cấp phần mềm; trang thiết bị đầu đọc căn cước công dân có gắn chip có tích hợp module sinh trắc,…) để sẵn sàng triển khai tích hợp, xác thực sinh trắc trên CCCD có gắn chip trong khám chữa bệnh BHYT.

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế

Các tin khác
Xem tin theo ngày