Tìm kiếm
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Ngày cập nhật 09/01/2023
Ngày 30/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón  Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
 
Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:
 
1. Yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế
 
a) Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 09/12/2022 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế  về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2023.
 
b) Thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội,... Dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong cộng đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn,..
 
c) Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, đặc biệt là những việc tồn đọng do nghỉ Tết, những việc liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân. Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả của công việc; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định, không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan.
 
d) Thực hiện chỉ đạo của các Bộ, ngành chủ quản, khẩn trương triển khai những nhiệm vụ cần thiết theo Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và kỷ luật, kỷ cương hành chính.
 
đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thông tin tuyên truyền và kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các chợ, điểm mua bán, siêu thị,…trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả, cung cầu hàng hóa trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về đầu cơ, lợi dụng nhu cầu tăng cao trong dịp Lễ, Tết để tăng giá, thu lợi bất chính.
 
2. Sở Công Thương
 
a) Triển khai thống nhất, đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Chỉ thị số 10/CT-BCT ngày 08/12/2022 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
 
b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thị trường; rà soát, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết, hàng hóa có nhiều biến động như xăng dầu để kịp thời đề xuất giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt gãy nguồn hàng gây sốt giá, bất ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán.
 
c) Chỉ đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tập trung nguồn lực để dự trữ và lưu thông hàng hóa phục vụ Lễ, Tết, đặc biệt là mặt hàng xăng dầu và mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa cho nhu cầu thị trường với giá cả hợp lý kết hợp với triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, các chương trình kích cầu tiêu dùng, hưởng ứng Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa nhằm tăng khả năng tiếp cận hàng bình ổn cho các đối tượng khó khăn, đối tượng có thu nhập trung bình và thấp.
 
d) Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra giám sát chặt chẽ cung ứng điện, xây dựng phương án dự phòng để đảm bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; chú trọng công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các nơi công cộng, khu công nghiệp, khu dân cư, khu vui chơi.
 
3. Sở Tài chính
 
Tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 để chủ động kiểm soát ổn định thị trường giá cả, tránh để xảy ra các biến động bất thường ảnh hưởng đời sống kinh tế - xã hội theo Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 12/12/2022 của Bộ Tài chính, cụ thể là:
 
a) Chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình cung cầu, giá cả thị trường trên địa bàn trước, trong và sau Tết, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân trên địa bàn: nhóm mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, dịch vụ du lịch, tham quan, dịch vụ vận chuyển hành khách... và các mặt hàng thiết yếu khác liên quan đến sản xuất để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật, có phương án điều tiết, hỗ trợ lưu thông nguồn hàng hợp lý, đề xuất kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quy định.
 
b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện niêm yết giá, kê khai giá trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.
 
c) Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm, triệt để, có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế; tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ.
 
d) Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan, căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình bình ổn thị trường phù hợp trên địa bàn. Tổ chức thực hiện, triển khai nghiêm túc chế độ báo cáo giá thị trường trước, trong và sau Tết”. 
 
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
a) Chủ động theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai; có các phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản, bảo đảm ổn định sản xuất, đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi tại các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ; kịp thời ứng phó với rét đậm, rét hại; hỗ trợ kịp thời giống cây trồng, vật nuôi, vắc xin, hóa chất sát trùng, thuốc bảo vệ thực vật theo quy định cho các địa phương để nhanh chóng phục hồi sản xuất, bảo đảm vệ sinh môi trường, ổn định đời sống cho nhân dân.
 
b) Rà soát, có kế hoạch, giải pháp  đẩy mạnh sản xuất hàng nông sản, đặc biệt là các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao; có kế hoạch bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng vật tư nông nghiệp, nguyên liệu nông sản, lương thực, thực phẩm thiết yếu, nhất là thịt lợn và sản phẩm từ thịt lợn trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tránh tình trạng thiếu hàng, gây sốt giá, bất ổn thị trường; đề xuất giải pháp ổn định giá cả, cung cầu các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023. 
 
c) Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn cung, các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan, nhất là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới.
 
d) Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản tuân thủ các quy định bảo đảm vệ sinh, an toàn vệ sinh thực phẩm; hướng dẫn người dân nhận biết sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm đã được kiểm soát và chứng nhận an toàn thực phẩm.
 
đ) Tăng cường kiểm tra các công trình đê điều, hồ đập; có kế hoạch bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2022-2023. Chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng và nghiêm túc thực hiện phương án quản lý bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; có biện pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.
 
5. Sở Y tế
 
a) Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt đối với dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra vào dịp đầu năm, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; theo dõi, giám sát để phát hiện sớm và xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan rộng, bùng phát kéo dài trong cộng đồng. Tiếp tục thúc đẩy công tác tiêm chủng vắc xin covid-19; tăng cường các biện pháp tuyền thông trong phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin phòng covid-19. 
 
b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết; phối hợp tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường phòng ngừa chủ động xứ lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm.
 
c) Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ; có phương án sẵn sàng nhân lực, dự trữ đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm y tế, phương tiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch và khám chữa bệnh, đặc biệt kịp thời xử lý các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc,... không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc, nhất là các thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa Đông - Xuân.
 
d) Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm, nhất là về chất lượng thuốc, thuốc giả, thuốc không được phép lưu hành; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
 
6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội
 
a) Rà soát, nắm tình hình đời sống, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách; quan tâm, hỗ trợ kịp thời đối với người có công, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, bão, lũ...Phối hợp huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lắp, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.
 
b) Theo dõi, nắm bắt tình hình lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, có biện pháp phù hợp bảo đảm đủ lực lượng lao động cho doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết. Tăng cường kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm chế độ cho người lao động, an toàn lao động. Chủ động xây dựng các giải pháp phòng ngừa, xử lý những tranh chấp lao động có thể xảy ra trong dịp Tết.
 
c) Tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bảo đảm tất cả trẻ em đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm; tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
 
d) Theo dõi, kiểm tra thường xuyên tình hình hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học viên bỏ trốn tập thể, phá hoại tài sản, cơ sở vật chất, gây mất ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán.
 
7. Sở Giao thông vận tải
 
 a) Tăng cường điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, không để xảy ra tình trạng người dân không được về quê ăn Tết do không có tàu, xe; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định; có biện pháp phòng chống hữu hiệu, không để xảy ra tình trạng ép khách, nâng giá, xe chở quá người quy định, xử lý nghiệm các sai phạm; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trong dịp Tết, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
b) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông; có biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm, các sản phẩm, gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và không có chứng nhận kiểm dịch y tế trên các phương tiện vận tải.
 
c) Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 và các dịch bệnh khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế trên các phương tiện vận tải, các khu vực cảng hàng không, nhà ga, bến xe, bến tàu; bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
 
d) Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự  tại các cảng hàng không, nhà ga, bến xe và các điểm du lịch, lễ hội; tăng cường các điều kiện để bảo đảm cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố, tại nạn.
 
đ) Phối hợp với các cơ quan truyền thông, tăng cường tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn giao thông, về kế hoạch phục vụ vận tải Tết; thông báo công khai về Kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội; công khai số điện thoại đường dây nóng của cơ quan, đơn vị trong ngành giao thông vận tải có liên quan để tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh của người dân.
 
8. Sở Văn hóa và Thể thao
 
a) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong và sau Tết Nguyên đán theo quy định bảo đảm vui tươi, lành mạnh phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phong tục, tập quán của địa phương.
 
b) Tổ chức, hướng dẫn nhân dân tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn tiết kiệm theo thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đảm bảo người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh.
 
9. Sở Du lịch: Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng Lễ hội thu lợi bất chính, mê tín dị đoan; tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm.
 
10. Sở Thông tin và Truyền thông
 
a) Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các chủ trương chính sách của Nhà nước, quy định về sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, thị trường, nguồn cung, giá thực phẩm, các mặt hàng bình ổn phục vụ người dân trong dịp Tết cũng như thông tin về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, tích cực cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường thông tin tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, không khí vui xuân, đón Tết của nhân dân trên mọi miền của đất nước, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các loại đối tượng.
 
b) Triển khai các biện pháp tăng cường quản lý thông tin thuê bao, giá cước, chất lượng dịch vụ, khuyến mại; ngăn chặn thông tin xấu, độc trên mạng; chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng các hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến để gửi, phát tán điện tín có nội dung trái pháp luật; tổ chức các phương án bảo vệ an toàn thông tin liên tục và internet đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc của các tổ chức, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong dịp Tết; đảm bảo hoạt động thông suốt, an toàn ổn định hạ tầng kết nối, trung chuyển internet, các hệ thống kỹ thuật tên miền. Chỉ đạo các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số bố trí nhân lực bảo đảm hệ thống kỹ thuật luôn sẵn sàng, thông suốt, cung cấp dịch vụ 24/7.
 
c) Chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thực hiện đồng bộ giải pháp tăng cường năng lực mạng lưới, lao động, mặt bằng khai thác, phương tiện vận chuyển, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hóa; bố trí nhân lực hỗ trợ, chăm sóc khách hàng 24/24 giờ để kịp thời lưu thoát bưu gửi, không để xảy ra tình trạng dồn ứ, mất mát hàng hóa, phát sinh khiếu nại của khách hàng trong thời kỳ cao điểm, phục vụ tốt nhu cầu của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
 
d) Chỉ đạo các nhà xuất bản, cơ sở phát hành tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu và bán các xuất bản phẩm có giá trị tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật và các văn hóa phẩm, tranh, ảnh lịch phục vụ nhân dân trong dịp Tết bằng các hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn.
 
11. Sở Khoa học và Công nghệ
 
a) Tăng cường hoạt động đánh giá sự phù hợp kiểm tra chất lượng, sản phẩm, hàng hóa; hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo lường, bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân.
 
b) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là các hàng hóa có nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng, môi trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
 
 
 
12. Sở Nội vụ
 
a) Tăng cường tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.
 
b) Tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của tỉnh ta; không để các đối tượng lợi dụng, tuyên truyền, kích động tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh trật tự.
 
13. Công an tỉnh:
 
a) Triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ đề ra tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2023.
 
b) Bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và các điểm tổ chức sự kiện, lễ hội, điểm du lịch, nơi hoạt động tập trung đông người; chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; có biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng dịp Tết để thực hiện các hoạt động khủng bố phá hoại; đảm bảo an ninh thông tin, an toàn mạng; giữ vững an ninh, không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự.
 
c) Triển khai có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy, tội phạm hình sự, cướp giật, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm tổ chức đánh bạc và các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp.  Đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, hoạt động lừa đảo trong kinh doanh đa cấp, chuyển nhượng đất đai, vi phạm pháp luật về thuế, buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hoạt động đầu cơ, lũng đoạn thị trường; Tăng cường phòng, chống mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo nổ; xử lý nghiêm các vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép; chỉ đạo kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, chấn chỉnh điều kiện về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư và khu vực tập trung đông người, bảo đảm lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.
 
d) Tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là liên quan đến sử dụng rượu, bia, chất ma túy. Bảo đảm an ninh an toàn các cơ sở giam, giữ, giáo dục, giáo dưỡng; thực hiện các chế độ, chính sách phạm nhân, học sinh, trại viên trong dịp Tết.
 
14. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
 
a) Triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ đề ra tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2023.
 
b) Tăng cường theo dõi sát tình hình, chủ động có các biện pháp ngăn chặn các âm mưu, ứng phó kịp thời các tình huống đột xuất, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ vững độc lập chủ quyền biên giới, lãnh thổ.
 
c)Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan thực hiện tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu; kiên quyết ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, cửa khẩu, cảng biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, sự cố, ô nhiễm môi trường và cứu nạn, cứu hộ.
 
15. Cục Quản lý thị trường tỉnh, cơ quan Thường trực BCĐ 389/TTH
 
a) Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BCT ngày 08/12/2022 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Thông báo số 296/TB-BCT ngày 08/12/2022 của Bộ Công Thương về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị công tác chuẩn bị Tết, bình ổn thị trường dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Kế hoạch số10/KH-TCQLTT ngày 07/11/2022 của Tổng cục Quản lý thị trường về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và các chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389/TTH.
 
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá cả, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tạo sự khan hiếm giả tạo và các điều kiện bất thường khác để tăng giá bán, định giá bán bất hợp lý nhằm thu lợi bất chính.
 
16. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế
 
a) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh trong dịp cuối năm và đầu năm mới; hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
 
b) Tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng đủ tiền mặt cho nền kinh tế, bảo đảm nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh trong dịp cuối năm và đầu năm; bảo đảm an ninh, an toàn kho quỹ; tổ chức các dịch vụ ngoại hối, thu đổi ngoại tệ phục vụ khách du lịch; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật.
 
c) Tổ chức tốt việc cung ứng dịch vụ thanh toán của Hệ thống thanh toán liên ngân hàng Quốc gia, chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn bảo đảm việc cung ứng dịch vụ thanh toán, hệ thống ATM/POS hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt 24/24 giờ, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán, nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống ATM tăng cao trước và trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tăng cường lực lượng bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn tại các kho tiền, điểm giao dịch của ngân hàng, các máy ATM.
 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.
 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày