Tìm kiếm
Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2022 diễn ra từ 17/8 - 19/8/2022
Ngày cập nhật 01/08/2022
Ngày 22/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND tổ chức Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2022 nhằm nâng cao nhận thức chuyển đổi số trong các cấp, các ngành, các địa phương xây dựng Chính quyền số. Hình thành cộng đồng doanh nghiệp chuyển đổi số. Thúc đẩy phát triển xã hội số, kinh tế số.
 
Với Chủ đề: Chuyển đổi số tạo đà đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2022 diễn ra từ 17/8 - 19/8/2022. Dự kiến tại Khách sạn Century, các địa điểm hoạt động bên lề khác.
 
Cụ thể, chiều ngày 17/8/2022 sẽ diễn ra Tọa đàm Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số tỉnh Thừa Thiên Huế và tham vấn kế hoạch phát triển Chính quyền số.
 
Ngày 18/8/2022 sẽ bắt đầu với Phiên toàn thể với chủ đề: “Chuyển đổi số đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội”. Giúp cho các cấp, các ngành, các địa phương tiếp cận được định hướng, chiến lược chuyển đổi số quốc gia, phương pháp chuyển đổi số địa phương phù hợp thực tiễn và theo tình hình mới. Nâng cao nhận thức làm cơ sở hoạch định chính sách và kế hoạch chuyển đổi số các cấp, các ngành, các địa phương trong thời gian tới. Buổi chiều sẽ là Phiên chuyên đề: “Chuyển đổi số - phát huy sức mạnh di sản - văn hoá tạo đà phát triển kinh tế số”. Chuyên đề tập trung làm rõ vai trò chuyển đổi số trong công tác quản lý di sản văn hóa, công cụ truyền thông nhằm lan tỏa và thẩm thấu trong xã hội nhằm phát huy và lan tỏa ra thế giới giá trị văn hóa và di sản. Xây dựng xã hội số trong lĩnh vực văn hóa di sản và đặc biệt là nâng cao nhận thức và tư duy hình thành ngành công nghiệp văn hóa di sản.
 
Ngày 19/8 tiếp tục với Phiên chuyên đề: “Chuyển đổi số doanh nghiệp SMEs – động lực thúc đẩy phát triển kinh tế số tại tỉnh Thừa Thiên Huế”. Kết hợp chương trình hỗ trợ chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các hoạt động, giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số của các doanh nghiệp trong Hiệp hội doanh nghiệp VINASA nhằm hướng đến xây dựng cộng đồng doanh nghiệp chuyển đổi số.
 
Buổi chiều: Triển khai 2 chuyên đề song song. Đó là: Chuyên đề “Tư vấn chuyển đổi số trong doanh nghiệp SMEs với 4 ngành chính. Xây dựng kênh đối thoại trực tiếp giữa các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế với các doanh nghiệp, chuyên gia hàng đầu của VINASA để trao đổi” và Chuyên đề “Hue-S chuyển đổi số đồng hành cùng doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế”.
 
Ngoài ra, còn có các hoạt động bên lề như giao lưu sinh viên - VINASA đồng hành cùng sinh viên Huế: VINASA, Đại học Huế, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện. Triển lãm sản phẩm nền tảng, giải pháp công nghệ số tiêu biểu: VINASA chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh tổ chức thực hiện. Tham quan di sản văn hoá Huế: Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai thực hiện.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày