Tìm kiếm
Thông báo tuyển dụng năm 2022
Ngày cập nhật 25/05/2022

​Ngày 24/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch 1173/KH-STTTT tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh năm 2022.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu (Chi tiết tại file đính kèm)

a/ Vị trí Truyền thông, số lượng: 01 chỉ tiêu;

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng.

b/ Vị trí Giám sát, điều hành đô thị thông minh, số lượng: 01 chỉ tiêu;

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Báo chí.

c/ Vị trí Công nghệ thông tin, số lượng: 01 chỉ tiêu;

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Công nghệ thông tin.

(Không hoàn trả lại hồ sơ nếu không đạt yêu cầu).

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: đến hết ngày 27/6/2022

- Địa điểm: Phòng Hành chính – Dịch vụ - Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, 36 Phạm Văn Đồng, tp Huế, tỉnh TTH. ĐT: 02343 896555.

 

Phòng Hành chính - Dịch vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày