Tìm kiếm
Đẩy mạnh thực hiện giải pháp quét mã QR để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 22/08/2021
(Ảnh minh họa)

Ngày 27/01/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 840/UBND-CN về việc triển khai giải pháp quản lý dịch bệnh bằng mã QR và hỗ trợ giới thiệu thông tin doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông việc triển khai sử dụng quét mã QR tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc, số lượng người tham gia quét mã QR còn thấp. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch của các lực lượng chức năng. 

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 13/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7253/UBND-CN về việc đẩy mạnh thực hiện giải pháp quét mã QR để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau: 
Đối với thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình, các đơn vị, tổ chức trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện việc quét mã QR và kiểm soát khách, người ra, vào trụ sở cơ quan, đơn vị. Có chế tài đối với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị không thực hiện nghiêm các quy định quét QR của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. 
- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Dừng hoạt động đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh nếu vi phạm quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh như không thực hiện việc đặt/dán bảng QR hoặc có dán/đặt bảng nhưng thông tin địa điểm không chính xác, không quét được. 
- Huy động người dân cùng tham gia với chính quyền trong việc giám sát thực hiện quét mã QR tại địa phương thông qua phản ánh lên Hue-S đối với các trường hợp vi phạm. 
- Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sai phạ trên địa bàn quản lý. 
Đối với Sở Thông tin và Truyền thông: 
- Chịu trách nhiệm theo dõi hệ thống quản lý mã QR, phối hợp cung cấp thông tin cho UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế để xử lý những địa điểm có dấu hiệu vi phạm.
 - Đồng bộ dữ liệu quét mã QR phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh với hệ thống của Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia, hoàn thành trước ngày 20/8/2021
Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc đề nghị liên hệ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh qua số điện thoại 19001075 để được hướng dẫn và hỗ trợ.
 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày