Tìm kiếm
Thư viện video
Dịch vụ đô thị thông minh hướng đến sự hài lòng của người dân.
Ngày cập nhật 28/07/2019

Dịch vụ đô thị thông minh hướng đến sự hài lòng của người dân.
Phóng sự của VTV trong chương trình thời sự 19:00 ngày 27/7/2019

Tác giả:VTV1