Tìm kiếm
Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày cập nhật 27/05/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4306/UBND-VH ngày 24/5/2021 yêu cầu UBND huyện các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện: Phong Điền, Phú Lộc chỉ đạo các lực lượng tổ chức triển khai thực hiện điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch đối với các địa phương đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 1170/QĐ-UBND và Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 18/5/2021, Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 đảm bảo đúng quy định và lưu ý thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiện đang triển khai áp dụng chung trên địa bàn toàn tỉnh được quy định tại Khoản 2 Công văn này.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn triển khai các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch.

Đồng thời, tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch; tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định phòng dịch của Tỉnh; chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý.

Theo https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày