Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn
Ngày cập nhật 09/11/2022

Chiều ngày 08/11/2022, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh đã trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó trưởng phòng và phụ trách phòng Công nghệ thông tin và Nghiên cứu, chuyển giao.

Tham dự Lễ Công bố có đồng chí Bùi Hoàng Minh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh và các cán bộ chủ chốt của Trung tâm cùng dự. Tại Lễ Công bố, đồng chí Hồ Văn An - Trưởng phòng Hành chính-Dịch vụ đã công bố 02 Quyết định bổ nhiệm, theo đó: 
 
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Định – Phó trưởng phòng Phụ trách phòng Nghiên cứu, chuyển giao – giữ chức vụ Trưởng phòng Công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.
 
- Bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Tuấn  – Chuyên viên phòng Nghiên cứu, chuyển giao giữ chức vụ Phó Trưởng phòng và phụ trách phòng Nghiên cứu, chuyển giao, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.
 
Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 08/11/2022 đến 07/11/2027.
Đồng chí Bùi Hoàng Minh trao các quyết định bổ nhiệm
 
Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bùi Hoàng Minh đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm trên cương vị mới tiếp tục cố gắng, phát huy hơn nữa trong công tác chuyên môn, sớm hoàn thiện các nhiệm vụ đã được giao trong thời gian tới. Bên cạnh đó cần tiếp tục nỗ lực trong công tác tham mưu, tổng hợp, đề xuất với lãnh đạo Trung tâm trong triển khai nhiệm vụ của phòng, đặc biệt là trong công tác triển khai các dịch vụ đô thị thông minh và hệ thống GIS.
Đồng chí Bùi Hoàng Minh phát biểu giao nhiệm vụ
 
Đại diện các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Hữu Định - Trưởng phòng Công nghệ thông tin cảm ơn Đảng ủy, Ban giám đốc Sở, Chi bộ, Giám đốc và cán bộ chủ chốt của Trung tâm đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ, xin hứa sẽ nổ lực cùng Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày