Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng cuối năm 2024
Ngày cập nhật 01/07/2024

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Trung tâm từ tháng 07/2024 đến tháng 12/2024, cụ thể như sau:

 

Tháng tiếp

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

Tháng 07/2024

15/07/2024

Đ/c Trần Trọng Hiếu – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh

Phòng tiếp công dân của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: số 36 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế)

Tháng 08/2024

15/08/2024

Đ/c Trần Trọng Hiếu – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh

Tháng 09/2024

16/09/2024

Đ/c Trần Trọng Hiếu – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh

Tháng 10/2024

15/10/2024

Đ/c Trần Trọng Hiếu – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh

Tháng 11/2024

15/11/2024

Đ/c Trần Trọng Hiếu – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh

Tháng 12/2024

16/12/2024

Đ/c Trần Trọng Hiếu – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày