Tìm kiếm
Chuyển đổi số
Đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến nền kinh tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp (DN) Thừa Thiên Huế nói riêng. Nhìn vào mặt tích cực, đây là “chất xúc tác”, khi đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi...
100% các ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện đa dạng kênh cung cấp các dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking… Một số ngân hàng thương mại đã ứng dụng ngân hàng số. Các ngân hàng tiếp tục...
Ngày 07/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND  triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.  
Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 942/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.  
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế xin giới thiệu toàn văn Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số: 874 /QĐ-BTTTT ngày 17  tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và...
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 112/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Bộ Thông tin và Truyền thông về những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua của tỉnh Thừa Thiên Huế đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo...
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số. Hoàn thành trong tháng 8/2021.
Ngày 8/6, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh và VNPT Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ký kết thoả thuận hợp tác triển khai tích hợp cổng thanh toán VNPT- Pay vào ứng dụng Hue-S với sự tham dự của...
Các bài khác
Xem tin theo ngày