Tìm kiếm
Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 10/07/2021
(Ảnh minh họa)
Ngày 07/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND  triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.
 
 
Kế hoạch phấn đấu đạt một số chỉ tiêu sau: 100% hoạt động quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và liên thông với Quốc gia trong các hoạt động quản lý nhà nước. 100% dịch vụ công đủ điều kiện công bố mức độ 4. 100% quy trình xử lý dịch vụ hành chính được thực hiện bằng quy trình số. 80% dữ liệu chuyên ngành qua hệ thống số hóa dùng chung của tỉnh. 100% hồ sơ quản lý đầu tư ngoài ngân sách, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được số hóa. 100% hồ sơ quy hoạch tỉnh, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành được số hóa.
 
Ngoài ra, phấn đấu năm 2021, vận hành ổn định, thông suốt Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp, quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách, quản lý đầu tư công cấp tỉnh, hệ thống báo cáo kinh tế xã hội. Năm 2022, vận hành Hệ thống báo cáo, phân tích kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế; Hệ thống quản lý đầu tư công cấp huyện, xã; Hệ thống thông tin quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến năm 2025, triển khai quản lý ngành Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế trên 05 hệ thống thông tin được vận hành ổn định thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã gồm hệ thống báo cáo, phân tích kinh tế xã hội; trung tâm thông tin quy hoạch, thông tin doanh nghiệp; quản lý đầu tư công và quản lý các dự án ngoài ngân sách.
 
Trên cơ sở những mục tiêu, chỉ tiêu cần thực hiện đã đề ra. Trong đó bảo đảm khai thác triệt để hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lớn, đồng thời bảo đảm sự kết nối giữa các hệ thống thông tin, bảo đảm tuân thủ Khung Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh, triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. Cụ thể, Kế hoạch bao gồm những nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh tuyền truyền, nâng cao nhận thức chuyển đổi số trong ngành Kế hoạch và Đầu tư; Chuyển đổi số trong quản lý nhà nước lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển Kinh tế số; Huy động nguồn lực; An toàn thông tin.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày