Tìm kiếm
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 01/06/2021

Thực hiện Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Quy định định mức, điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu và triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới thành lập tại tỉnh Thừa Thiên Huế: Chữ ký số điện tử (1,5 triệu đồng); Chi phí hóa đơn điện tử (1,5 triệu đồng); Hỗ trợ chi phí thuê kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh (24 triệu đồng) và hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu (30 triệu đồng). 

Để được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và nhận sự hỗ trợ, đại diện pháp luật/chủ sở hữu doanh nghiệp trực tiếp vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ tại: Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh tại ô số 3 (01 Lê Lai, TP Huế) hoặc phòng Đăng ký Kinh doanh (07 Tôn Đức Thắng, TP Huế) Số điện thoại: 0234.3856868 (máy lẻ 107) hoặc 0234.3846367 Email: dangkykinhdoanh@thuathienhue.gov.vn.

Các tin khác
Xem tin theo ngày