Tìm kiếm
Chuyển đổi số >> Kinh tế số
100% các ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện đa dạng kênh cung cấp các dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking… Một số ngân hàng thương mại đã ứng dụng ngân hàng số. Các ngân hàng tiếp tục...
Ngày 07/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND  triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.  
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số. Hoàn thành trong tháng 8/2021.
Ngày 8/6, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh và VNPT Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ký kết thoả thuận hợp tác triển khai tích hợp cổng thanh toán VNPT- Pay vào ứng dụng Hue-S với sự tham dự của...
Thực hiện Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Quy định định mức, điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu và triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên...
Xem tin theo ngày