Tìm kiếm
Chuyển đổi số >> Xã hội số
Đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến nền kinh tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp (DN) Thừa Thiên Huế nói riêng. Nhìn vào mặt tích cực, đây là “chất xúc tác”, khi đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi...
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế xin giới thiệu toàn văn Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số: 874 /QĐ-BTTTT ngày 17  tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và...
Việc ứng dụng công nghệ kịp thời và luôn kiên định 5 nguyên tắc chống dịch “Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch” đã giúp tỉnh Thừa Thiên Huế ngăn chặn từ xa, kiểm soát tốt các ca mắc COVID-19...
Xem tin theo ngày