Tìm kiếm
Chuyển đổi số >> Chính quyền số
Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 942/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.  
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 112/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Bộ Thông tin và Truyền thông về những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua của tỉnh Thừa Thiên Huế đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo...
Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh xin giới thiệu một số giải đáp của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về những câu hỏi then chốt về chuyển đổi số.
Sáng ngày 28/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty cổ phần Giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt (VietSoftPro) tổ chức khai trương Trung tâm Huế IoT Innovation Hub. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ...
Xem tin theo ngày