Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/04/2024

Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (DBI) là cơ sở đánh giá chuyển đổi số cho các doanh nghiệp toàn quốc nhằm giúp từng đơn vị xác định giai đoạn chuyển đổi đã đạt được chuẩn xác nhất.

Thông qua việc đánh giá này các công ty, doanh nghiệp sẽ nhận thức được đúng đắn hơn về tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ và đo lường hiệu quả sau một thời gian triển khai chuyển đổi số. Từ đó hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số theo các tiêu chí định tính, lấy đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch và lộ trình chuyển đổi số phù hợp nhất.

Bộ chỉ số DBI bao gồm 02 bộ chỉ số thành phần:

Bộ Chỉ số đánh giá dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là một bộ các tiêu chí chung, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá toàn diện mức độ chuyển đổi số theo 7 trụ cột và 34 tiêu chí thành phần gồm: Định hướng chiến lược; Trải nghiệm khách hàng và bán hàng đa kênh; Chuỗi cung ứng; Hệ thống thông tin và quản trị dữ liệu; Quản lý rủi ro và an toàn thông tin mạng; Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, kế hoạch, pháp lý và nhân sự Con người và tổ chức.

Các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa có thể sử dụng Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn để đánh giá từ đó có cái nhìn sâu hơn để thực hiện chuyển đổi số, hướng tới việc trở thành doanh nghiệp lớn.

Đối tượng tham gia đánh giá là lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ và vừa với mục đích  tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp mình. Từ đó kết quả, lãnh đạo doanh nghiệp xem xét đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp với năng lực tiếp nhận của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp lớn là bộ các tiêu chí đánh giá nâng cao để các doanh nghiệp tự thực hiện hoặc thông qua tư vấn viên thuộc Mạng lưới tư vấn viên được công nhận giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đánh giá. Các tiêu chí được xây dựng ở mức độ nâng cao, bám sát vào các hoạt động của doanh nghiệp lớn, có tính hệ thống để đánh giá mức độ chuyển đổi số. Cấu trúc Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn được chia thành 06 trụ cột và 140 tiêu chí gồm: Khách hàng; Chiến lược; Công nghệ; Vận hành; Văn hóa; Dữ liệu.

Đối tượng tham gia đánh giá là các doanh nghiệp lớn, hợp tác xã quy mô thành viên hoặc quy mô tổng nguồn vốn lớn.

Để tham khảo bộ chỉ số và tham gia đánh giá, các doanh nghiệp truy cập địa chỉ: https://dbi.gov.vn/

Tài liệu hướng dẫn:  https://dbi.gov.vn/tai-lieu

P.GSTTM&TT
Các tin khác
Xem tin theo ngày