Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, tiến tới sử dụng mã số định danh thay cho mã số thuế
Ngày cập nhật 06/12/2023

Nhằm đảm bảo dữ liệu về thuế với dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế (MST), ngành Thuế triển khai thực hiện các giải pháp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân.

 

Nhằm đảm bảo dữ liệu về thuế với dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế (MST), ngành Thuế triển khai thực hiện các giải pháp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân.

Theo quy định, khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Mục tiêu của việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân nhằm đảm bảo cập nhật đầy đủ, chính xác 3 thông tin: Họ và tên; số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc số định danh đối với cá nhân chưa có căn cước công dân/chứng minh nhân dân; ngày, tháng, năm sinh của cá nhân vào dữ liệu của MST để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời để nhằm đảm bảo yêu cầu mỗi cá nhân được cấp 1 MST duy nhất và người phụ thuộc của cá nhân được cấp MST để phục vụ giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân.

Theo quy định tại Luật quản lý Thuế đối tượng MST cá nhân cần rà soát phục vụ chuyển đổi mã định danh làm MST là: Các MST của cá nhân có quốc tịnh Việt Nam, cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là người phụ thuộc theo quy định; cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản khác thuộc ngân sách; cá nhân đại diện hộ kinh doanh sử dụng MST 10 số để kê khai các nghĩa vụ thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh.

Cục Thuế tỉnh khuyến khích người nộp thuế thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế của mình chính xác, tạo thuận lợi cho việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân của ngành thuế được nhanh chóng, thuận lợi, đạt kết quả cao.

Để cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế, người nộp thuế đăng nhập qua Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn), vào mục tìm kiếm thủ tục hành chính và mục “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”. Người nộp thuế tích chọn nộp trực tuyến và đăng nhập bằng tài khoản Cổng dịch vụ công hoặc tài khoản định danh điện tử của Bộ Công an, Cổng dịch vụ công định tuyến sang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thực hiện các bước thay đổi thông tin.

Xem hướng dẫn kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân tại địa chỉ: https://ioc.thuathienhue.gov.vn/UploadFiles/TinTuc/HD_ChuanHoa_MST.pdf

 

Quét QR để xem tài liệu hướng dẫn

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày