Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Gần 2.000 chữ ký số được cấp và đăng ký trong tuần đầu triển khai chiến dịch cấp chữ ký số cho người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 05/08/2023

Sau khi kích hoạt chiến dịch cấp chữ ký số cho người dân thông qua 3 hình thức: Doanh nghiệp hỗ trợ cấp trực tiếp tại hộ gia đình, đăng ký trực tuyến qua các ứng dụng của các doanh nghiệp cung cấp chữ ký số, đăng ký nhu cầu qua Hue-S, chỉ trong một tuần triển khai, chương trình đã cấp phát và tiếp nhận đăng ký gần 2.000 chữ ký số công cộng cho người dân. Đây là những kết quả rất đáng khích lệ thể hiện sự đồng hành của các doanh nghiệp, sự quan tâm của người dân trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong tuần đầu triển khai chiến dịch cũng đã phát sinh một số bất cập như: Nguồn lực các doanh nghiệp chưa sẵn sàng, đặc biệt là các doanh nghiệp không có chi nhánh tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Nhận thức trong người dân chưa đủ chín để đẩy nhanh, mạnh chiến dịch, các nền tảng hỗ trợ cho việc sử dụng chữ ký số chưa nhiều nên chưa thu hút được nhiều người dân tham gia.


 
Số liệu báo cáo thống kê trực tuyến đến ngày 05/8/2023


Nhằm sớm đạt mục tiêu chiến dịch đề ra, trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ bao gồm:


Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức là việc làm thường xuyên liên tục, đồng thời huy động nguồn lực truyền thông của các doanh nghiệp nhằm tọ ra sự da dạng thông tin giúp người dân tiếp cận;


Yêu cầu các doanh nghiệp tập trung huy động thêm nguồn lực như cam kết nằm kích hoạt kịp thời với các nhu cầu đăng ký trực tuyến cũng như tăng cường về tận hộ gia đình;


Triển khai các giải pháp đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã trong việc ứng dụng chữ ký số vào dịch vụ công trực tuyến trên Hue-S nhằm sớm đưa giá trị chữ ký số vào cuộc sống;


Phối hợp với các doanh nghiệp tích hợp các dịch vụ, tiện ích chữ ký số lên Hue-S nhằm tạo ra sự đa dạng phong phú các dịch vụ nhằm khẳng định tính tất yếu của chữ ký số.
 
 

Hình ảnh nhân viên các doanh nghiệp thực hiện cấp chữ ký số cho người dân

 

 

P.GSTTM&TT
Các tin khác
Xem tin theo ngày