Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bộ tài liệu Chương trình phổ cập chữ ký số toàn dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 25/07/2023
STT Tên tài liệu Mô tả Tập tin Ngày đăng
1 Giới thiệu chương trình chiến dịch cấp chữ ký số công cộng cho toàn dân   28/07/2023
2 Kịch bản kích hoạt chương trình   28/07/2023
3 Bộ câu hỏi về chương trình   25/07/2023
4 Quy định cho các doanh nghiệp tham gia chương trình   28/07/2023
5 Tờ rơi chương trình   25/07/2023
6 Hướng dẫn công dân đăng ký nhu cầu qua Hue-S   25/07/2023
7 Hướng dẫn công dân kiểm tra nhân viên đủ điều kiện cấp chữ ký số tại hộ gia đình   25/07/2023
8

Clip giới thiệu chiến dịch cấp chữ ký số và công bố Dịch vụ công trực tuyến trên Hue-S

  31/07/2023
9 Hướng dẫn liên kết chữ ký số để thực hiện Dịch vụ công trên Hue-S   24/08/2023

 

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày