Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phấn đấu cuối năm 2023, 100% công dân đủ điều kiện được cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Ngày cập nhật 24/04/2023

Đó là một trong những nội dung chính của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3704/UBND-KN2 về việc triển khai các giải pháp đồng bộ thúc đẩy phát triển xã hội số.

Theo đó, nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xã hội số, UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh đẩy mạnh công tác cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện, phấn đấu đạt 100% vào cuối năm 2023.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng, đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, đề xuất kiến nghị đến Ngân hàng nhà nước Việt Nam xây dựng công cụ thống kê để theo dõi tiêu chí “Ít nhất 70% người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác; tiến tới mục tiêu mỗi người trưởng thành có ít nhất một tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác vào năm 2030” tại Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Y tế sớm triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, tiêm chủng, khám chữa bệnh trên nền tảng số. Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai các chức năng dịch vụ kết nối thông tin giữa nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh toàn diện trong công tác dạy và học trên nền tảng số. Sở Du lịch sớm triển khai nền tảng số du lịch hướng đến môi trường minh bạch, thuận lợi, thân thiện với khách du lịch. Sở Giao thông Vận tải triển khai các dịch vụ giao thông, thông tin hoạt động tình trạng giao thông, biển báo và các vấn đề giao thông người dân quan tâm trên nền tảng số. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư cho phát triển xã hội số (Bao gồm tuyên truyền, đào tạo cho người dân về kỹ năng số, các hoạt động dịch vụ, sản phẩm hỗ trợ khác giúp người dân tiếp cận môi trường số và chi khác theo quy định).

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế

Các tin khác
Xem tin theo ngày