Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng mức lương tối thiểu cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ 01/7/2022
Ngày cập nhật 13/07/2022

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định các mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo 3 vùng.

Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng. Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 3 vùng như sau:
 
- Vùng II (Thành phố Huế): 4.160.000đ/tháng
- Vùng III (thị xã Hương Thủy, Hương Trà; huyện Phú Lộc, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang): 3.640.000/tháng
- Vùng IV (huyện A Lưới, Nam Đông): 3.250.000đ/tháng
 
Về mức lương tối thiểu giờ, là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ. Nghị định quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 3 vùng:
 
- Vùng II: 20.000đ/giờ
- Vùng III: 17.500đ/giờ
- Vùng IV: 15.600đ/giờ
 
Đối với người lao động hưởng lương theo các hình thức trả lương khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán) thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định. 
 
Nghị định cũng quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức rà soát các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung phù hợp; không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.
 
Đối với những nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định này thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, theo đó, các nội dung đã thực hiện trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày