Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng Giám sát thông tin mạng và Truyền thông
Ngày cập nhật 10/01/2021
1. Vị trí và chức năng:
 
Phòng Giám sát thông tin mạng và Truyền thông là Phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm trong công tác giám sát thông tin liên quan địa phương trên môi trường mạng, chuyển phân phối đến cơ quan chức năng những nội dung có dấu hiệu vi phạm, sử dụng các công cụ hỗ trợ để đấu tranh, phản bác; Tham mưu tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, truyền thông chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các dịch vụ đô thông minh mà Trung tâm đang xây dựng và vận hành.
 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
 
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng liên quan đến địa phương từ các trang báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội,… Xác minh sắc thái phát hiện các vi phạm, báo cáo cấp lãnh đạo, chuyển phân phối cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
 
 - Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm trong việc tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, chính sách và các thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
- Theo dõi, vận hành các kênh truyền thông do Trung tâm quản lý như: Fanpage; Zalo OA; thông báo cảnh báo trên ứng dụng Hue-S, Hue-G,…; vận hành hệ thống truyền thông chủ động.
 
- Tổ chức thực hiện các sự kiện, hội nghị, hội thảo, họp báo, triển lãm về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.
 
- Tổ chức xuất bản các ấn phẩm và sản phẩm truyền thông phục vụ cho việc tuyên truyền các nhiệm vụ được giao.
 
- Phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông.
 
- Tổ chức thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
 
- Tổ chức xây dựng kế hoạch, đề xuất, tham mưu thực hiện công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh cho các hoạt động, sự kiện diễn ra tại cơ quan, đơn vị.
 
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc họp báo và tiếp xúc với báo chí, tổ chức đưa tin, ảnh, các bài viết giới thiệu về đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
- Được đề nghị các Phòng, đơn vị thuộc Trung tâm đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, số liệu liên quan cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn. Phối hợp với các phòng thực hiện cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
 
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; quản lý tài sản, hồ sơ tài liệu của phòng theo quy định của pháp luật.
 
- Dịch thuật Anh Ngữ các tài liệu liên quan phục vụ các nhiệm vụ của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
- Thực hiện tiếp đón và giới thiệu (tiếng Anh và tiếng Việt) tổng quan các giải pháp, chức năng với các đoàn đến tham quan Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày