Tìm kiếm
Giải pháp cảnh báo mạng lưới đô thị thông minh
Ngày cập nhật 28/06/2019

Hệ thống mạng lưới cảnh báo được hình thành từ các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm.

Trong trường hợp cần thông báo cho người dân, xã hội những cảnh báo hoặc truyền thông, cơ quan chuyên môn sẽ thông qua hệ thống thông tin dịch vụ đô thị thông minh tiến hành nhập dữ liệu và các điều kiện cảnh báo. Tất cả các cảnh báo từ các cơ quan chuyên môn sẽ được thông báo rộng rãi thông qua ứng dụng Hue-S. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ cho người dân và xã hội cung cấp thông tin cảnh báo cho Trung tâm IOC thông qua ứng dụng Hue-S.

Các tin khác
Xem tin theo ngày