Tìm kiếm
Giải pháp thẻ điện tử
Ngày cập nhật 28/06/2019
Giải pháp chuyển đổi thẻ công chức, viên chức từ thẻ nhựa qua thẻ công nghệ (Thẻ chip). Qua đó, việc quẹt thẻ khi vào cơ quan nhà nước hoặc tham gia các buổi họp, hội nghị là công cụ hỗ trợ cho việc nâng cao chất lượng giám sát hành chính, chất lượng các cuộc họp, hội nghị do UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn tổ chức.
 

Thẻ công chức, viên chức cũng được tích hợp với hệ thống thẻ ngân hàng cùng với các thiết bị công nghệ được lắp đặt trực tiếp tại các cơ quan nhà nước. Thông qua đó, các công cụ giao dịch không bằng tiền mặt được hỗ trợ sử dụng và sớm thúc đẩy chủ trương của Chính phủ về phát triển không dùng tiền mặt.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày