Tìm kiếm
Đào tạo >> Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHUẨN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) CƠ BẢN ĐÁP ỨNG “CHUẨN KỸ NĂNG CNTT” THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT
Thực hiện Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay,...
Xem tin theo ngày