Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nhằm giúp người dân phản ánh về cuộc gọi rác, tin nhắn rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, tổng đài 156 được Bộ Thông tin và Truyền thông kích hoạt, sử dụng thống nhất trên toàn quốc và triển khai với tất cả các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông cố định, di động. Nhằm giúp người dân phản ánh về cuộc gọi rác, tin nhắn rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, tổng đài 156 được Bộ Thông tin và Truyền thông kích hoạt, sử dụng thống nhất trên toàn quốc và triển khai với tất cả các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông cố định, di động.
TTH.VN - Nhận thức về chuyển đổi số của doanh nghiệp đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Đó là một trong những kết quả lớn được cộng đồng doanh nghiệp (DN) ghi nhận tại hội nghị tổng kết 1 năm thực hiện chương trình hỗ trợ 100 DN chuyển đổi số trong 100 ngày do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 30/11.