Tìm kiếm
Giải pháp giám sát đảm bảo an toàn thông tin
Ngày cập nhật 28/06/2019

Với việc áp dụng các giải pháp tự động kiểm tra, giám sát, cùng đội ngũ chuyên gia ATTT  thực hiện vận hành, giám sát, hỗ trợ và phản ứng xử lý sự cố 24/7 cho toàn bộ các hệ thống CNTT của tỉnh như: Hệ thống mạng LAN/WAN, trung tâm dữ liệu, máy chủ, hệ thống Email và các ứng dụng dùng chung, chuyên ngành... 

Tại trung tâm cung cấp thông tin cảnh báo ATTT theo thời gian thực; hiển thị nguồn các cuộc tấn công vào hệ thống và  hiển thị những mục tiêu đang bị tấn công...Đồng thời đưa ra những phân tích ATTT để từ đó đưa ra giải pháp bảo vệ, phòng chống tấn công ATTT một cách hiệu quả nhất.

Các bài khác
Xem tin theo ngày