Tìm kiếm
Giải pháp giám sát thông tin báo chí
Ngày cập nhật 28/06/2019

Thông qua giải pháp máy học (Machine Learning) hệ thống sẽ dò quét và thu tập tất cả các thông tin trên mạng có liên quan đến tỉnh Thừa Thiên Huế từ tất cả các nguồn như website, facebook, blog .v.v..

Dữ liệu thu thập sẽ được hệ thống tự động phân tích bản tin từ sắc thái (tin tiêu cực, tin tích cực .v.v.) cho đến các thông tin phục vụ quản lý khác. Trong giai đoạn đầu, Trung tâm IOC sẽ xác minh lại và phân phối thông tin đến các cơ quan chuyên môn liên quan tùy vào nội dung bản tin. Trong trường hợp tin thu thập có nội dung nhạy cảm, sai sự thật, chống phá thì sẽ kích hoạt kịch bản “Chống khủng hoản thông tin” theo quy định và quy trình vận hành của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các bài khác
Xem tin theo ngày