Tìm kiếm
Thông báo các thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển và danh mục tài liệu ôn tập
Ngày cập nhật 07/06/2020

Ngày 05/06/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức đã tiến hành họp:

 

- Công bố danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2020 (chi tiết tại file đính kèm);

- Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 (chi tiết tại file đính kèm).

Thông báo đến các thí sinh dự tuyển biết và tiến hành ôn tập chuẩn bị tham dự phỏng vấn./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Hành chính
Các bài khác
Xem tin theo ngày