Tìm kiếm
Giải pháp giám sát đô thị thông qua cảm biến camera
Ngày cập nhật 28/06/2019

Toàn bộ dữ liệu được ghi hình tại hệ thống cảm biến camera được lắp đặt trên địa bàn tỉnh sẽ được chuyển về Trung tâm IOC.

Tại đây, thông qua giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) hệ thống sẽ phân tích và đưa ra các cảnh báo vi phạm. Trung tâm IOC kiểm tra, xác minh các cảnh báo xác định mức độ cảnh báo. Trung tâm IOC sẽ hỗ trợ Công an hoặc các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và kích hoạt quy trình xử lý có thời gian hoặc quy trình xử lý tức thời tùy vào cảnh báo. Trong trường hợp được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền, Trung tâm IOC sẽ trực tiếp vận hành quy trình xử lý.
 
Ngoài ra, thông qua giải pháp AI, hệ thống sẽ phân tích, tổng hợp các dữ liệu camera để hỗ trợ công tác quản lý, quy hoạch và hoạch định chính sách của địa phương.
 
Hiện nay, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung tâm IOC đang phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan hoàn thiện về mặt pháp lý và thống nhất quy trình để triển khai phạt nguội các nội dung: vi phạm giao thông; vi phạm trật tự đô thị và vi phạm vệ sinh môi trường. Kế hoạch sẽ được triển khai trong năm 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các bài khác
Xem tin theo ngày