Tìm kiếm
Giải pháp giám sát dịch vụ hành chính công
Ngày cập nhật 28/06/2019

Các nội dung vi phạm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hành chính công sẽ được xây dựng kịch bản và áp dụng hình thức tự động kiểm tra qua giải pháp công nghệ thông tin.

Kết thúc một thao tác xử lý của công chức, viên chức trên phân mềm, hệ thống sẽ kiểm tra tức thời và phân tích các vi phạm theo kịch bản. Trung tâm IOC sẽ kiểm tra, xác minh vi phạm, trong trường hợp có vi phạm Trung tâm sẽ kích hoạt kịch bản xử lý có thời gian hay xử lý tức thời tùy theo nội dung vi phạm.

Các bài khác
Xem tin theo ngày