Tìm kiếm
Giải pháp giám sát quảng cáo điện tử
Ngày cập nhật 28/06/2019

Hệ thống thông tin quản lý quảng cáo điện tử được vận hành theo cơ chế quản lý các điểm lắp đặt quảng cáo điện tử ngoài trời; chương trình; thời lượng thời gian quảng cáo sẽ được các nhà cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp quảng cáo đăng ký và cập nhật thông tin thống nhất lên hệ thống thông tin quảng cáo điện tử.

Qua đó, hệ thống đảm bảo tính chính xác về nội dung đăng ký thực hiện đối với các đơn vị quảng cáo theo luật, đồng thời giám sát được tình trạng hoạt động của các điểm quảng cáo điện tử ngoài trời.

Các bài khác
Xem tin theo ngày