Tìm kiếm
Giải pháp giám sát tàu cá
Ngày cập nhật 28/06/2019

Giải pháp này giúp giám sát tàu cá di chuyển trên biển, ghi nhận lại hải trình của tàu cá. Với các chức năng như tự động Cảnh báo khi tàu cá vượt ra khỏi lãnh hải Việt Nam, Nhận tín hiệu SOS từ tàu cá, Phát tín hiệu cảnh báo bão...

Hiện nay trung tâm IOC đang lắp đặt thiết bị trên 1 tàu cá và tiến hành giám sát thử nghiệm, đánh giá hiệu quả.

Các bài khác
Xem tin theo ngày