Tìm kiếm
Khóa học chuẩn ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản
Ngày cập nhật 08/07/2019

Thực hiện Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế đã đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT thông qua Quyết định số 636/QĐ-SGDĐT ngày 25/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đào tạo Chuẩn ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản giúp cán bộ, công chức đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn về trình độ Tin học đối với từng ngạch công chức theo quy định tại Thông tư  11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ về việc Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Nhằm nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Quý cơ quan đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV. Trung tâm thường xuyên mở các lớp đào tạo chuẩn Ứng dụng CNTT (thay thế các chứng chỉ Tin học A, B, C quốc gia) và tổ chức thi, cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT, cụ thể như sau:

Đối tượng học viên: cán bộ công chức, viên chức trên toàn tỉnh, các cá nhân có nhu cầu tham gia đào tạo, ôn tập kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khung chương trình gồn 6 chuyên đề

Chuyên đề 1: Hiểu biết về CNTT cơ bản

Chuyên đề 2: Sử dụng máy tính cơ bản

Chuyên đề 3: Xử lý văn bản cơ bản

Chuyên đề 4: Sử dụng bảng tính cơ bản

Chuyên đề 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản

Chuyên đề 6: Sử dụng Internet cơ bản

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.

36 Phạm Văn Đồng, P. Vỹ Dạ, Tp Huế

Email: hueioc@thuathienhue.gov.vn

Website: http://ioc.thuathienhue.gov.vn

Số điện thoại: 0234.3933434

Hoặc liên hệ trực tiếp:

Nguyễn Thị Mỹ Trâm – Di động: 0933 283873

Trần Phước Phú – Di động: 0905 878067

Các bài khác
Xem tin theo ngày