Tìm kiếm
Nghị định về an toàn thông tin theo cấp độ
Ngày cập nhật 13/09/2016
An toàn thông tin

Ngày 01 tháng 7 năm 2016 Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành nghị định số 85 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Nhằm quy định chi tiết về các tiêu chí, thẩm quyền, trình tự thủ tục xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xây dựng, thiết lập, quản lý, vận hành, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin tại Việt Nam phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp các dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Link tải văn bản: http://www.mic.gov.vn/Upload/VanBan/85.signed.pdf

Các bài khác
Xem tin theo ngày