Tìm kiếm
Thông báo tuyển dụng
Ngày cập nhật 24/09/2019

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng nhân sự vào làm việc tại đơn vị, gồm một số nội dung chính sau:

 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người

a. Vị trí tuyển dụng: Lập trình iOS.

b. Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân công nghệ thông tin (hoặc tương đương), có khả năng lập trình iOS;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

2. Điều kiện dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Thí sinh đăng ký dự thi nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có:

- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu;

- Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao (công chứng) các văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu của ngạch dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn còn giá trị, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 30/9/2019;

Tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, số 36 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế;

Điện thoại: 0234. 3896555.

 

Phòng Hành chính
Các bài khác
Xem tin theo ngày