Tìm kiếm
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản_đợt 4 (03/8/2019)
Ngày cập nhật 14/08/2019

Thông báo kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản_đợt 4 (03/8/2019)

Kết quả:

- Tổng cộng có 61/62 học viên dự thi, trong đó có 61 học viên (100%) đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản.

Các học viên có kết quả "ĐẠT" chú ý kiểm tra thông tin cá nhân như "Ngày sinh" và "Nơi sinh" chính xác. Nếu sai sót vui lòng gửi về email "mytramcntt@gmail.com" để chỉnh sửa.

Trân trọng!

 

Phòng Hành chính.
Các bài khác
Xem tin theo ngày