Tìm kiếm
Thông báo tuyển dụng năm 2020
Ngày cập nhật 04/05/2020
Ngày 28/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch 799/KH-STTTT tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh năm 2020. 
 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu (Chi tiết tại file đính kèm)

a/ Vị trí Truyền thông, số lượng: 01 chỉ tiêu;

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tiếng Anh.

b/ Vị trí Giám sát điều hành đô thị thông minh, số lượng: 03 chỉ tiêu;

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Luật hoặc Kinh tế.

c/ Vị trí Công nghệ thông tin, số lượng: 01 chỉ tiêu;

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Công nghệ thông tin; Có khả năng lập trình ứng dụng trên hệ điều hành Android hoặc iOS.

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Thời gian thu nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 04/06/2020. 

Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, số 36 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế.

Điện thoại: 0234. 3896555.

 

Phòng Hành chính
Các bài khác
Xem tin theo ngày