Tìm kiếm
Giới thiệu
Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (Thua Thien Hue Intelligent Operations Center - HueIOC) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế, được thành...
1. Vị trí và chức năng: Phòng Giám sát, điều hành đô thị thông minh là Phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, có chức năng tham mưu giúp...
1. Vị trí và chức năng: Phòng Truyền thông là Phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm trong việc...
1. Vị trí và chức năng: Phòng Hạ tầng là Phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm, tư vấn và chịu trách...
1. Vị trí và chức năng: Phòng Công nghệ thông tin là Phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong...
1. Vị trí và chức năng: Phòng Hành chính là Phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, chuyên về lĩnh vực hành chính và thực hiện các...
Xem tin theo ngày